Jehovistické hnutie a obrana košického diamantu pred JehoWindowsvistom

15. decembra 2010, vladimirgurtler, Nezaradené

Hneď zránky som si zapol internet, aby ako wodca košického diamantu som skontroloval situáciu na pravde pravdivej a takisto stav, ako sa vyvíja projekt obce Bezfajov – http://vladimirgurtler.blog.pravda.sk/2010/12/07/kosicky-diamant-zaklada-obec-bezfajov-%E2%80%93-jedina-cesta-zachrany-slovenska/

Ako skoro vždy, na pravde pravdivej nič nové. Kaleráby neúspešných blogerov a len o kúščik viac úspešnejších novinárov.

Medzi pár jedincov, ktorý tu trošku, sem tam mútia stojace vody pravdy, patrí aj naša bábuška Anka. Starká a dušou aj srdcom presvedčená komunistka s ktorou wodca mal raz debatku na bloku so záverom pozvania na kávičku v Aide v Kasse.

Keďže na dnešných spoločných raňajkách málo pracujúcich 5 členov košického diamantu Pišta objavil tento blog bábušky Anky: http://anka.blog.pravda.sk/2010/12/14/bola-som-pri-tom-%E2%80%93-jehovovi-svedkovia/ rozhodli sme sa vyjadriť v rámci demokracie a slobody tlače k niektorým myšlienkam Anky, citujúc Anku a žiadame aj priateľov a podporovateľov pravdy,  aby konečne rozprúdili DISKUSIU:

a)      Viac zločineckou sa mi v tej dobe zdala hnusná kolaborantská katolícka spoločnosť Pacem in terris,

b)      ti z Pacem in terris. Boli to hnusné čiernokabátnické kurvy s krivou papuľou, ktorí by zapredali aj vlastnú mater.

c)      Ak boh jestvuje, čo silno nepredpokladám, je to riadny kus trkvasa ak používa takých zmrdov.

d)      Vykrikujú aká zločinecká bola naša doba. Nezabúdajte, že mala mimoriadne silnú podporu. Koho? Nás všetkých a keď bol niekto moc mladý, tak mala podporu jeho rodičov a dedov a všetkých členov z rodiny. 98.4% alebo 99,01%. Také boli účasti občanov pri každých voľbách. Tieto čísla sa nikdy necucali z prsta. Tak ako sa necucajú ani dnes. Boli reálne. A nezabúdajme, že v roku 1989 mala KSČ asi 2 000 000 členov a asi 150 000 čakateľov /kandidátov/. Takmer všetci sme podporovali tú dobu.

e)      Pred tým som v rámci získania praxe vypočúvala niektorých jehovistov a vypracovávala som i konkrétne podklady pre súdne konania. Bolo viac než nutné konať si slepo svoju prácu a držať sa vnútorných pokynov a zákonov. Aby človek prehlušil vo svojom vlastnom svedomí isté hlasy, ktoré sa parciálne ozývali. Bol rozdiel vypočúvať drsných a vypočítavých vrahov a na druhej strane mierumilovných a pokorných Svedkov.

f)        Vedela som, že z toho čoho boli obviňovaní, sú možno nevinní. Nevedela som to však úplne jasne. Všeobecná klíma ma zviedla.

g)      Okrem otázky neprijímania krvi, Svedkovia nevykonali nič spoločensky nebezpečného. Vinili sme ich a súdili a následne zavierali hlavne preto, že sa odmietali učiť zabíjať ľudí. Taká je pravda.

POZN. Na diskusiu na pravde je potrebné zaregistrovať sa prostredníctvom SMS. Keďže to stojí LOVE, wodca košického diamantu – JUDr. Vladimír Gürtler v rámci podpory demokracie v štýle žida Sórosa Vám preplatí registráciu na pravde. Kontakt na wodcu je na nete. Tak ako dneska už skoro fšetko.

1. Pišta – a simple slivkár – nosič vodky pre skupinku: „Nevedel som čo je Pacem in terris (mier na zemi), tak som klikol na wikipediu a tá mi povedal, že to bolo združenie katolíckych duchovných kolaborujúcich s komunistickým režimom v Česko-Slovensku (19711989). O nové združenie nebol v radoch duchovných záujem, ale časom doň začali vstupovať zväčša po nátlaku a zastrašovaní. Výhrady voči nemu mala od počiatku aj Svätá stolica, pričom napokon došlo z jej strany aj k verejnému odsúdeniu činnosti združenia (v dekréte Kongregácie pre klérus Quidam episcopi z 8. marca 1982). Aj napriek tomu však Združenie katolíckeho duchovenstva Pacem in terris spolupracovalo s komunistickou vládnou mocou pri uplatňovaní jej zámerov v rámci katolíckej cirkvi, a stalo sa tak neoficiálnym predstaviteľom cirkvi v štáte.

2. Ištván – pôvodom Maďar, túžiaci po obsadení Dolnej zemi a vzniku veľkého Slovenska – ochrankár skupinky: „Názory Anky, že: „hnusné čiernokabátnické kurvy s krivou papuľou, ktorí by zapredali aj vlastnú mater a Ak boh jestvuje, čo silno nepredpokladám, je to riadny kus trkvasa ak používa takých zmrdov“ sú FUCKT TVRDÉ, dosť tvrdé. Radikalizmus bábušky v týchto bodoch prekonáva aj radikalizmus nášho wodcu a preto vyvstáva otázka, či nezašleme Anke oficiálnu prihlášku, aby sa stala čakateľkou – KANDIDÁTKOU na členstvo v košickom diamante.“

3. JUDr. Vladimír Gürtler – po reklame s Matovičom úspešný advokát z Košíc – financ majster skupinky http://vladimirgurtler.blog.pravda.sk/2010/08/05/matovic-tara-a-ja-nestiham-reagovat/: Babka Anka konštatuje účasť vo voľbách v ČSSR vo výške 98.4% alebo 99,01%. Také boli účasti občanov pri každých voľbách. Nuž Anka máte pravdu. Čísla sú čísla, tak ako sú skoro presné aj čísla vrahov =komunistov, ktorí zavraždili niekoľkých Poliakov v Katyni, pár miliónov ľudí v Gulagoch a niekoľko tisícov v Jáchymove.“

4. Tóno – štátny zamestnanec – donášač skupinky:„Keď na môj úrad príde občan a mám zlý deň, alebo vonku prší alebo som proste nasratý na tento svet, vtedy mi presne prebehne v hlave myšlienka Anky: „je rozdiel vypočúvať drsných a vypočítavých vrahov a na druhej strane mierumilovných a pokorných Svedkov.“

5. Joseph G. z Medzeva – ponižší, mierne krívajúci 30tnik – ideológ skupinky: „Mišmaš myšlienok Babky Anky si vysvetľujem ideologicky niekoľkými možnosťami. Prvá je vek Babky Anky a jej záľuba v panarolmálnych javoch, veštení, čarodejníctve, odpore voči Bohu, trkvasom a láske ku komunistom. Druhou možnosťou je, že nie internetový Windows Vista ovplyvnil šedú mozgovú kôru babky komunistky ale JehoVista od susedov konečne presvedčil babku, že Jehovisti a Jehova sú jej spása. Ak by nastala druhá možnosť, nebolo by to prvý krát, čo zarytý komunista/tka na sklonku svojho života pochopil/a, že spása duše človeka je v Bohu a nie v učení Marxa, Lenina, Engelsa alebo kapitále. Veď aj János Kádár, bývalý komunista a maďarský premiér chcel pred svojou smrťou hovoriť s katolíckym kňazom.

Takže netrápte sa Anka nad tým, že pred tým: „ste v rámci získania praxe vypočúvala niektorých jehovistov a vypracovávala ste i konkrétne podklady pre súdne konania. Bolo ako tvrdíte, viac než nutné konať si slepo svoju prácu a držať sa vnútorných pokynov a zákonov. Vedeli ste, že z toho čoho boli obviňovaní, sú možno nevinní. Nevedela ste to však úplne jasne. Všeobecná klíma Vás zviedla.“

BTW. len KLÍMA VÁS ZVIEDLA ?

BOH Anka je veľký a odpustí aj najväčším hriešnikom, ak sa dajú na pokánie. Nie som si však istý, či je správny ten Váš nový boh Jeho vista a už vôbec nie Windows vista.

My členovia košického diamantu v Kasse jehovistom ani windowvistom neveríme. Mrznú, mrzne. Rezne. Zamrzne.

Ale inak píšete celkom kúúúúúúlovo Anka. Sa nám to páči….