Krásnu svadbu SIS y Sklovskej oslavoval aj košický diamant.

16. januára 2011, vladimirgurtler, Nezaradené

Včerajšie sedenia u Janka priatelia moji pravdiví, ktoré bol smutné a trúchlivé, keďže sme si spomenuli na Palacha, viac: http://vladimirgurtler.blog.pravda.sk/2011/01/15/kassadiamond-si-spomenul-na-palacha/

nahradila hneď zránky bujará oslava košického diamantu v krčme u janka a skoro v celých Rašiciach.

Svadba Selerity Sisi Sklovskej, slovenskej speváčky, ktorú pozná celá zemeguľa sa dostala do hedlajnov Newčasu, CNBC, BBC, Novy, Deutsche Welle. Innformovala o nej aj čínska štátna tlačová agentúra Sinchua. To všetko sa stalo v deň 42 výročia upálenia Jána Palacha o ktorom informovali iba české lidovky.

Tak či tak, je to výraz našej doby.

Fakit a oslávme so SIS ou šťastný deň spolu s prezidentom SR, ministrom financií SR a ešte minimálne jedným bulom.

My v Rašiciach už hodnú chvíľu listujeme fotkami zo svadby, http://galeria.zoznam.sk/pix.fcgi?oid=301839&cid=872483, z ktorých niektoré bez súhlasu topiek.sk, ale isto so súhlasom  SISky zverejňujeme pre našich priateľov pravdy pravdivých.

Nad každou fotkou si štamgasti v krčme u Janka niečo povedia a pripijú na novomanželov. O to viac, že krčma je poistená v spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,. a podľa OSOBITNÝCH POISTNých PODMIENOK PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VADNÝM VÝROBKOM článku  33.1.13 c) citujúc:

Pokiaľ to nie je v poistnej zmluve výslovne dojednané, okrem výluk podľa odseku 1 tohto článku, poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:

a) spôsobenú výrobkami poisteného predávanými, ponúkanými, spracovanými, zmenenými, ošetrenými alebo montovanými v USA alebo Kanade,

d) vzniknutú priamo alebo nepriamo z testovania, modifikovania, získavania, prípravy, spracovania, výroby, narábania, distribúcie, skladovania, používania alebo akéhokoľvek užívania a spotreby výrobkov (materiálov) akýmkoľvek spôsobom plne alebo čiastočne získaných z ľudského tela (napr. tkanivá, bunky, orgány, transplantáty, krv, moč, výlučky, sekréty a pod.) a ich akýchkoľvek derivátov alebo biosyntetických produktov,

e) prvotných poľnohospodárskych a lesných prírodných produktov, produktov včelárstva a rybárstva a zveriny, ak neboli podrobené prvotnému spracovaniu a to aj vtedy, ak sú súčasťou inej veci, ktorú poistený vyrába, dodáva, alebo na ktorej vykonáva činnosť,

f) vzniknutú spracovaním a výrobou chemikálií (farbív, kozmetiky, produktov na skrášľovanie, poľnohospodárskych postrekov, insekticídov, prípravkov proti škodcom a burine, dymových dezinfekčných prostriedkov),

h) vzniknutú spracovaním a výrobou narkotík, liekov a farmaceutických výrobkov.

i) hotovej betónovej zmesi a prefabrikovaných prvkov na konštrukčné účely,

a v nadväznosti na vyššie uvedený bod v spojení s článkom 69.16.69 a) citujúc: „V deň svadby predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa firmy, ako aj nasledujúce 3 pracovné dni sa neaplikuje článok 33.1.13 c). Poistné nie je v týchto dňoch potrebné platiť, poistná udalosť bude preplatená vo výške 200 % vzniknutej škody, a ak poistnú udalosť nenastane, tak poisťovňa preplatí 3 poháriky tvrdého alebo fľašu vína každému, kto si pripije na šťastie, lásku, manželstvo a bohatstvo predsedu predstavenstva a zároveň zašle paragón z registračnej pokladnice na príslušnú adresu.“

Keďže v krčme u Janka sa zišlo viac:

  1. právnikov,
  2. ľudí nenávidiacich montované výrobky v USA,
  3. ľudí distribuujúcich výrobky čiastočne získané z ľudského tela, najmä transplantáty, krv, moč, výlučky, sekréty
  4. distribúterov  drog
  5. a robošov hotových betónových zmesí

vysvetlili sme si to tak, že: PIJEME NA ĎURIHO A SIS KU na útratu POISŤOVŇE, keď už platíme poistenie a je taký veľký deň.

1. Pišta – a simple slivkár – nosič vodky pre skupinku: „FOTKY DELETED BY SIS ka.“

2. Ištván – pôvodom Maďar, túžiaci po obsadení Dolnej zemi a vzniku veľkého Slovenska – ochrankár skupinky: „FOTKY DELETED BY SIS ka.“

3. JUDr. Vladimír Gürtler – po reklame so strýčkom Matkovičkom úspešný advokát z Košíc – financ majster skupinky: „FOTKY DELETED BY SIS ka.“

4. Tóno – štátny zamestnanec – donášač skupinky: „FOTKY DELETED BY SIS ka.“

5. Joseph G. z Medzeva – ponižší, mierne krívajúci 30tnik – ideológ skupinky: „FOTKY DELETED BY SIS ka.“

6. Agent Süss – šéf boja proti vnútornému nepriateľovi a alkajdé: „FOTKY DELETED BY SIS ka.“
Bolo by nám potešením, ak by sa Ďuri stal krstným otcom obce Bezfajov, keď sa už chce ako manžel usadiť. Obec Bezfajov by rodine Sklovských odpustila daň z nehnuteľností a SIS ke by sme udelili čestné občianstvo obce. Viac: www.slonoviny.sk